Нүүр хуудас / Түлхүүр үгс Characeae + Chlorophyceae 14