დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Characeae + Chlorophyceae 14