Home / Germany freshwater / Chordata / Fishes / Gobio gobio gobio 2